SÄKERHETSFILM

Oavsett om det är i hemmet, på jobbet eller i allmänna utrymmen kan olyckor och vandalism leda till att en glasruta krossas i tusentals mindre och potentiellt skadliga bitar av splittrat glas. Säkerhetsfilm kan appliceras på alla glasytor och ger underhållsfritt skydd under många år framöver. När säkerhetsfilm appliceras på alla vanliga glasskivor binds de samman till transparenta och säkra glasytor och omvandlar omedelbart materialet till mycket motståndskraftigt säkerhetsglas.